Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Tin tức

Dịch vụ Seo tổng thể Super

Với gói SEO tổng thể super, Thiết kế Sáng Tạo sẽ trực tiếp hướng dẫn hỗ trợ và giám sát quá trình thực hiện bản kế hoạch SEO Plan mà Thiết kế Sáng Tạo đề xuất. Kế hoạch này được tích hợp cả các chiến dịch SEM, SMO, SMM, PR, Marketing… dựa trên những nghiên cứu và phân tích chuyên sâu về khách hàng, thị trường, đối thủ cũng như website khách hàng.

Chi tiết các bước thực hiện như sau:

Nghiên cứu và phân tích

Phân tích tổng thể hiện trạng website khách hàng
Phân tích 3 đối thủ cạnh tranh trực tiếp
Phân tích nhu cầu thị trường trên search engine
Phân tích insight khách hàng trên search engine
Kế hoạch phát triển tối ưu Onpage

Check Onpage tư vấn chỉnh sửa tối ưu
Tư vấn cấu trúc cho website thân thiện search engine, thân thiện người dùng, tăng tỉ lệ chuyển đổi dịch vụ phù hợp nhất với dịch vụ công ty cung cấp
Tư vấn chiến lược phát triển nội dung trên site khách hàng
Viết bài mẫu AIDA, bài concept nội dung nuôi dưỡng
Tư vấn concept nội dung cho từ khóa chính
Kế hoạch phát triển Offsite khách hàng

Tư vấn chiến lược xây dựng liên kết, link building, xây dựng link nội bộ, link vệ tinh, link social media
Tư vấn phát triển nội dung viral trên Facebook, Youtube, Forum seeding…
Tư vấn tích hợp SEO vào các chiến dịch SEM, SMO, SMM, PR, Marketing… của công ty
Với gói dịch vụ này, khách hàng sẽ được các chuyên gia của Vinalink lên bản kế hoạch và hướng dẫn nhân sự thực hiện nhân sự đó. Hàng tháng Vinalink sẽ check Master plan 1 lần đề xem tiến độ thực hiện kế hoạch dự án như thế nào để có hướng điều chỉnh phù hợp.

Author

AdminTKST

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0909 87 1119
Contact